Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí

Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den po spuštění programu.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
10,330,481,04
20,610,610,41
30,460,131,75
40,230,512,67
50,080,741,63
60,250,711,78
70,180,891,80
80,481,242,13
9-0,080,971,35
100,081,121,40
110,480,811,32
120,510,511,42
130,531,191,98
140,511,421,12
150,431,420,94
160,991,680,74
171,041,653,12
180,381,701,17
190,612,010,86
200,181,042,06
210,611,322,49
220,460,582,57
230,251,303,00
240,150,661,55
250,481,73
260,611,50
270,811,90
280,562,54
290,56
300,51
310,56

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 25.3.2019 8:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)